Ostbågsklipp

Videoklipp a la ostbågar, ostbågsklipp

Jag börjar med ett klipp om hur man INTE ska göra med ostbågar. Det här är ett exempel på hur man gör ostbågar oättliga och det står tydligt i de 10 ostbågsorden att det är förbjudet att göra ostbågar oättliga. Titta och gråt.